Fysioterapia palvelumme

Neurologinen fysioterapia

Neurologista kuntoutusta toteutetaan heille, joilla on keskus- tai ääreishermostollinen sairaus tai vaurio. Kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä, sekä tuetaan omatoimisuutta ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Toteutamme kuntoutusta Bobath-konseptiin perustuvan terapian mukaisesti. Neurologinen kuntoutus on pääsääntöisesti terapeuttista ja toiminnallista harjoittelua ja allasterapiaa. Osallistumme myös tarvittaessa apuvälinetarpeen arviointiin.

- aivosairaudet/-traumat, MS-tauti, parkinson, ALS, lihassairaudet, CP, kehityshäiriöt

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Fysioterapeutin käyttämiä hoitokeinoja tuki-ja liikuntaelinoireistossa ovat terapeuttinen ja toiminnallinen harjoittelu, jotka pitävät sisällään liikunta- ja liikehoitomenetelmiä, sekä fysikaalisiahoitoja ja -käsittelyjä. Fysioterapia toteutetaan yksilöterapiana.

Yleisimpiä oireita ovat selkä-, niska- ja hartiaoireet, asentohuimaus, leikkauksen jälkitila, ylä- ja alaraajaongelmat, sekä työ- ja toimintakykyä haittaavat ongelmat.

Ikääntyvien fysioterapia

Ikääntyvien fysioterapian tavoitteena on fyysisen aktiivisuuden ja toimivan arjen vahvistaminen kuntoutujan voimavarojen mukaisesti, omatoimisuutta tukien. Fysioterapian keinoina toimivat liikkumista ja toimintakykyä lisäävät kuntoutukset, jotka ovat avuksi päivittäisissä toiminnoissa.

Autotraktio-vetopöytä

Alaselkäoireiden helpottamiseen käytetty fysikaalisenhoidon menetelmä.

- "iskias"-oire, hermo-oireet alaraajoihin, alaselkäkipu

Allasterapia

Liikkumisen ja toimintakyvyn edistämistä vedessä tehtävien harjoitteiden avulla.

Kotikäynnit

Fysioterapian toteutus on mahdollista kotikäyntinä, sekä asumis- ja palveluyksiköissä. Kotikäynteinä toteutetaan erityisesti neurologinen kuntoutus, ikääntyvien kuntoutus, ja kotiutuksen yhteydessä tarvittava toiminnallisuuden kartoitus.